top of page
 • Facebook
 • Instagram
800px-Rublev_Arhangel_Mikhail_edited_edi

 Křesťanské myšlení 

Ph.D. program

Ph.D. studium na Univerzitě Palackého v Olomouci

„Studijní program Křesťanské myšlení je primárně zaměřen na výzkum. Studenty připravuje na samostatné tvůrčí bádání v tématech/oblastech, kde se teologie potkává s dalšími disciplínami, jako je například křesťanská filozofie, církevní dějiny či aplikovaná etika.“ 

garant programu doc. Vít Hušek

Přihlášku můžete podat do konce května.

Čtyřletý Ph.D. program je určen pro absolventy magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie a podobných programů. 

Andrey_Rublev_-_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81
Studium

Co Ph.D. program nabízí?

Prozkoumáte interdisciplinární kontakt teologie s historií, filozofií a klasickou filologií či jinou příbuznou disciplínou.

Naučíte se samostatně vědecky bádat.

Zúčastníte se zahraničních konferencí.

Budete pracovat s mezinárodní vědeckou sítí a komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou.

Budete publikovat na mezinárodní úrovni, zorientujete se v grantových výzvách.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent(ka) tohoto programu se vyznáte v oblasti teologie a křesťanského myšlení.

Porozumíte interdisciplinárním souvislostem a výzkumným problémům na pomezí několika oborových zaměření.

Naučíte se rozvíjet a vyhodnocovat koncepty, teorie a metody jednotlivých vědeckých přístupů.

Získáte nové odborné znalosti k vlastní tvůrčí vědecké činnosti a ke vzdělávání ostatních alespoň v jednom cizím jazyce.

 

Uplatníte se jako vědecký pracovník či expertní znalec v oblasti teologie a křesťanského myšlení v ČR i v zahraničí a podílet se na základním i aplikovaném výzkumu. Můžete se také uplatnit v akademické sféře a na vysokoškolských pracovištích v ČR i v zahraničí.

Studium Ph.D. u nás:

Angelsatmamre-trinity-rublev-1410_edited

Předměty, na které se (mimo jiné) můžete těšit:

 

 • studium křesťanského myšlení

 • metodologie vědecké práce

 • vědecká praxe

 • akademická praxe

 • latina, řečtina, hebrejština (volitelné předměty s ohledem na téma disertace)

 • křesťanská filozofie, teologie rané církve, církevní dějiny

Během studia je nutné:

 • složit zkoušku z cizího jazyka

 • absolvovat část studia v zahraničí / účastnit se mezinárodního projektu

 • napsat recenzi do odborného periodika

 • zapojit se do výuky nebo organizace pedagogické a vědecké práce

 • zpracovat osm témat jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (nesmějí se krýt s obsahem disertační práce)

 • napsat disertační práci v rozsahu alespoň 120 stran – musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění

Vaše studium bude probíhat podle individuálního studijního plánu, který si sestavíte ve spolupráci se školitelem. Výuku tvoří kombinace povinných a volitelných předmětů s ohledem na stanovenou výši kreditů.

 

Studovat lze prezenčně i kombinovaně.

Přihlášku můžete podat do konce května.

Rublev_Paul_edited.jpg
Contact
bottom of page