top of page
3840px-Great_Isaiah_Scroll.jpg

Přijímací zkouška

Termín podání e-přihlášky pro doktorské studium je do 31. května 2022. 

Přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2022.

Jaké budou přijímací zkoušky?

 

Během krátké prezentace nám představíte svůj projekt, popovídáme si o tématu vaší disertační práce, včetně stručné prezentace ve světovém jazyce. Záměr disertační práce je možné dopředu konzultovat s garantem programu.

S sebou: projekt disertační práce (max. 5 stran), ppt prezentaci disertační práce

Písemný test

Zmapuje vaše znalosti v oblasti křesťanského myšlení.

Jak se přihlásit?

 

Přihláška je platná až po zaplacení poplatku ve výši 690 korun.

Termín podání e-přihlášky pro doktorské studium: 31. května 2021

 

Přílohy k přihlášce je nutné doručit osobně (po podání elektronické přihlášky) paní Jitce Ambrozové.

 

Více k dokumentům zde

bottom of page